[Afbeelding bedrijfslogo] Start Omhoog FOTO GALLERY

SOFTWARE

 

 

mcm2002

Marina Management Software

Een programma voor het volledig beheer van kleine en grote clubs. Een programma dat ruimschoots de verwachtingen beantwoordt van elke Voorzitter, Secretaris en Penningmeester.

horizontal rule

Belangrijkste voordelen

bulletOverzichtelijkheid en eenvoud
bulletGebruiksvriendelijkheid
bulletFlexibiliteit, aanpasbaar
bulletFinancieel haalbaar

 

horizontal rule

Beschrijving

bulletAlgemeen
bulletMCM2002 is een software voor jachthaven management.
bullethet programma voorziet in een dubbel management weliswaar met eenzelfde clientèle (groep klanten/leden), enerzijds voor de vereniging, anderzijds voor een eventuele commerciële vennootschap (bijvoorbeeld een vennootschap waarvan de vereniging hoofdaandeelhouder is en die de commerciële activiteiten uitvoert zoals het stallen van boten met een bootlift enz.)
bulletVoor de duidelijkheid:
bullethet programma bepaalt automatisch wanneer een verleende dienst of een verkoop dient gefactureerd te worden door de vereniging (vzw) of door de filiaal (nv, bvba etc.)
bullethet programma kiest automatisch het briefpapier met de juiste hoofding voor het afdrukken van facturen en documenten op voorwaarde dat de printer hiermede compatibel is
bullethet programma ventileert zelf de items naar de lijst van de Inkomsten of Uitgaven
bulletMCM2002 is geen boekhoudkundig software pakket.
bulletInvoeren van de leden gegevens
bulletLidnummer (met vak voor Ledencategorie (effectief, erelid, toegetreden lid, genodigd lid, met vak voor taalgroep, vak voor burgerlijke staat (gehuwd, ongehuwd, samenwonend)
bulletNaam, Voornaam, adres, geboortedatum, Tel, Fax, gsm, e-mail met directe mogelijkheid te emailen zonder eerst Outlook Express te openen
bulletFacturatie adres (is niet steeds hetzelfde als het privé-adres, bijvoorbeeld wanneer een boot staat ingeschreven op een firma)
bulletNummerplaten van de wagens (nuttig wanneer een wagen verkeerd geparkeerd staat)
bulletFamilie gegevens: partner en kinderen, geboortedatum, lidnummer, zeillicentie, motorlicentie
bulletToegangskaarten, automatisch gelinked aan een toegangscontrole systeem, aan de ligplaats van de boot, aan de financiële situatie van de persoon (zo wordt bijvoorbeeld de magnetische toegangskaart automatisch geblokkeerd wanneer het lid gefactureerde bedragen niet betaald heeft na factuurdatum + 30 dagen). De kaart wordt automatisch gevalideerd van zodra de betaling wordt ingevoerd.
bulletInvoeren van de bootgegevens
bulletBootnaam (men kan aan eenzelfde lid meerdere boten toekennen, of trailers die bijvoorbeeld op een parking gestald blijven)
bulletBoottype (wanneer men hier klikt komt een rijk bestand te voorschijn van de meest courante boten, met hun lengte overall, hun breedte en diepgang => wanneer men hieruit een boot aanklikt worden de gegevens automatisch ingevuld en gelinked aan het gangbaar tarief volgens een gekozen periode Van../../.. Tot ../../..
bulletBootcategorie (visserboot, zeiljacht, motorboot, trailer)
bulletImmatriculatienummer (vlaggebrief)
bulletvan zodra de gegevens van de boot zijn ingevuld wordt een oppervlakte in m² uitgerekend. Er wordt automatisch een selectie gemaakt tussen Leden en Bezoekers
bulletEr is een vak voorzien voor Toegekende Ligplaats en een vak voor Huidige Plaats
bulletVoor een bezoeker wordt bijvoorbeeld zijn vraag (heeft u een plaatsje voor mij... Natuurlijk maar mag ik de Naam van het jacht, de Lengte, breedte, diepgang en hoeveel nachtjes blijft u bij ons... => de gegevens kan men in een weerlicht inbrengen en MCM2002 toets de vraag aan de beschikbaarheid in haven => de computor reikt u de meest geschikte plaats aan , wel kunt u zo uit alle beschikbare plaatsen uw keuze maken
bulletMen kan bij Huidige Plaats ofwel een ligplaats aanklikken, een Parking (bijvoorbeeld Parking P2d voor een vereniging die over meerdere botenparkings beschikt, de "d" staat dan voor het compartiment van de parking, zodat de havenmeester niet lang moet zoeken vooraleer hij een boot terugvindt, ofwel Free Van../../.. Tot ../../..
bulletFacturatie Ledenbestand
bulletBij het einde van het boekjaar wordt het nieuw boekjaar in Opdrachten aangemaakt
bulletVoor elk lid wordt een slapende factuur klaargemaakt
bulletIn deze fase kan men wijzigingen toepassen die betrekking hebben op de facturatie, bijvoorbeeld een lid heeft een grotere boot aangekocht, een lid dat gedurende het komende jaar zijn ligplaats niet zal bezetten, bijvoorbeeld aanpassing van de tarieven, etc.
bulletBij het invoeren van deze wijzigingen wordt de slapende automatisch aangepast
bulletVan zodra men klaar is met de aanpassingen kan men in Opdrachten de jaarfactuur afdrukken en een nieuw boekjaar aanmaken met een nieuwe resultaat van Inkomsten en Uitgaven
bulletBoeken & Facturatie Passanten
bulletVan zodra een passant per GSM of VHF een ligplaats boekt, wordt zijn vraag getoetst aan de beschikbaarheid en wordt de beste oplossing getoond (zo zal aan een boot met 3,4m breedte in oplopende volgorde een beschikbare ligplaats worden getoond, met ernaast de boxbreedte en de periode dat deze box Free is)
bulletF02 - 3,45m - Free van 05/08/02 tot 09/08/02
bulletB14 - 3,54m - Free van 03/08/02 tot 31/08/02
bullet.....
bulletVan zodra de havenmeester zijn keuze aanklikt wordt de gekozen plaats Toegekend
bulletVan zodra de boot is aangekomen klikt men Huidige Plaats aan
bulletVan zodra de datum van vertrek wordt ingevuld wordt automatisch een factuur aangemaakt en kan men het betaalmiddel (contant, visa, bancontact etc.) aanklikken.
bulletOp de factuur wordt afgedrukt : Naam en adres van de passant, bootnaam, Ligplaats, Van ../../.. Tot ../../.., Toegangskaartnummer, Weerbericht voor de komende drie dagen, een tekst te kiezen door de gebruiker (meestal de algemene voorwaarden en de aangeboden faciliteiten door de vereniging) Een bank overschrijvingformulier (giro)
bulletHet havenoverzicht in Lokaties wordt automatisch aangepast
bulletInvoeren van foto's
bulletBij elk lid en familielid is een pasfoto gelinked die met één klik naast de naam getoond wordt.
bulletBij elke boot kunnen zes verschillende foto's worden gelinked. Onze vereniging linkt hieraan de foto's van het onderwaterschip zodat vooraleer een boot uit het water te lichten met de Wise bootlift, men eerst kan zien waar de schroefas, log paddle wheel enz zich bevinden, en men ook kan zien welk type bootstoel voor deze boot geschikt is.
bulletInvoeren/wijzigen van Parameters
bulletTarieven lidgelden (verschillende categoriën leden zijn reeds voorzien)
bulletTarieven liggelden voor leden op jaarbasis per m²
bulletTarieven passanten per bootlengte (dagtarief, maandtarief, trimester tarief)
bulletTarieven bootparking
bulletTarieven allerhande clubdiensten (fietsen verhuur, ijsblokjes, clubboetiek, enz.)
bulletTarieven diverse diensten van de vennootschap (uit en in water met bootlift, mast op en af, motor in en uit, carénage, enz.)
bulletBoxbreedtes
bulletBoottypes (de meeste boottypes en merken worden bijgeleverd)
bulletBootcategoriën (visser, motorboot, zeiljacht, trailer)
bulletLedencategoriën (effectief, werkend, genodigd, ere, ..)
bulletNamen en nummers van de banken
bulletBudgetaire codes (rekenstelsel) en door het bestuur goedgekeurd budget
bulletBTW codes voor de btw aangifte
bulletVaste teksten (voor de kredietnota's, voor de facturen, voor de bezoekersfacturen enz.)
bulletenz.
bulletInvoeren van Betalingen - Bank, Kas, Dagontvangsten
bulletaanklikken van de bank waarin men de verrichtingen wil invoeren
bulletvervolgens invoeren van de verrichtingen Uitgaven, Inkomsten en Transferts tussen Kas, Visa, Bank, Spaarrekeningen enz.
bulletopzoeken op Bedrag onbetaald, op Naam, op Openstaande factuurnummer
bulletTotalen van de rekeningen
bulletBoeken van de dagontvangsten voor verschillende artikelen die aan de toonbank verkocht worden
bulletResultaatrekening
bulletresultaat Inkomsten, Uitgaven, Openstaand totaal enz.
bulletlijsten allerhande nodig voor de boekhouding
bulletAutomatische rappels
bulletMet één klik de rappels aanmaken voor de onbetaalde facturen
bulletBoeken van de bootlift
bulletWanneer iemand de bootlift boekt, wordt automatisch het beste uur getoond in functie van de gekozen datum, en rekening houdend met het tij
bulletListings en rapporten
bulletLijst vrije ligplaatsen
bulletLigplan
bulletLeden op water
bulletLeden op parking
bulletBezoekers op water
bulletBezoekers op parking
bulletMorgenrapport voor de havenmeester (alfabetisch gesorteerd per ligplaats en in klare tekst wat er gedaan moet worden, bijvoorbeeld: B13, boot Veertmar komt morgen 6/8/02 terug, plaat hangen en box vrij houden  -  bijvoorbeeld: C11, boot Sailme, ligt niet op zijn plaats, moet naar C12... enzovoort)
bulletTe betalen bedragen
bulletLedenbestand, met de adressen, nationaliteiten, lidnummers (voor neerlegging ter Griffie of voor overmaken aan verzekering mij. of aan de nationale sportbond)
bulletenz.
bulletLokaties - een overzicht van de jachthaven
bulletGrafisch overzicht van de jachthaven, en van de toestand van de boten
bulletPassanten die niet betaald hebben staan in het zwart
bulletPassanten die niet op de juiste plaats liggen staan in het rood
bulletLeden die op de juiste plaats liggen staan in blauw
bulletLeden die niet op de juiste plaats liggen staan in purper
bulletLigplaatsen die vrij zijn staan in het groen
bulletWanneer men met de cursor over het bootje gaat komt er een popup menu te voorschijn met de Naam, de L, B en diepgang van de boot, met de Toegek Ligplaats, indien de plaats vrij is met Free Van ../../.. Tot ../../.., met het telefoonnummer en GSM nummer van de eigenaar
bulletMen kan een boot verslepen van de ene plaats naar de andere, wanneer er onvoldoende boxbreedte is in de nieuwe plaats wordt dit gemeld in een prompt
bulletMen kan een boot opzoeken op bootnaam, naam eigenaar, toegangskaartnummer en onmiddellijk verschijnt een rode pijl naast de ligplaats van de boot.
bulletPer box worden zowel de gegevens van de resident (lid) getoond aan wie de ligplaats toebehoort als de gegevens van de eventuele bezoeker die in de box vertoeft.
bulletIn feite werkt de havenmeester voortdurend met LOKATIES omdat hij hier in één oogopslag de actuele situatie van zijn ligplan controleert.

 

horizontal rule

Systeem vereisten

bulletEen Atlon XP 1600 + 512MB geheugen DDR
bulletEen harde schijf van 20 of 40Gb best UDMA133 7200 RPM + 2MB cache
bulletAparte harde schijf voor de data best UDMA 133 7200 RPM + 2MB
bulletMoederbord ABIT KX7-RAID
bullet17" scherm AOC TFT is ideaal
bulletGrafische kaart 64 MB , liefst ATI Radeon
bulletGeluidskaart is niet zo belangrijk
bullet1 toestel met Zip drive 250Mb is voldoende
bulletEen cd writer is aan te bevelen
bulletEen 100Mbit-switch is zeker belangrijk, een 3Com is zeker aan te bevelen

 

horizontal rule

Prijzen

Beschrijving   Prijs
MCM2002 STANDAARD PROGRAMMA één enkele gebruiker licentie 5.600,00
MCM2002 STANDAARD PROGRAMMA meerdere gebruikers binnen eenzelfde bedrijf licentie 6.100,00
CUSTOMIZATIONS
Aanpassingen op maat van de klant
offerte volgens desiderata klant extra
DEMONSTRATIE & TRAINING één enkele gebruiker licentie 5 gratis trainingsuren 
meerdere gebruikers van zelfde bedrijf licentie 8 gratis trainingsuren 
INSTALLATIE SUPPORT On-site installatie op computer van het bedrijf 55,00 / uur
Verplaatsing en kosten extra
JAARLIJKS SUPPORT CONTRACT
(met inbegrip van alle updates, telefonische en email support)
één enkele gebruiker licentie 1.120,00/jaar
meerdere gebruikers van een zelfde bedrijf licentie 1.320,00/jaar
BIJKOMENDE TRAINING Omvat opleiding & training als gevolg van personeelwijziging. Bijkomende hulp bij setup/start. Systeem design op basis van vergoeding/uur
PRIJZEN zijn richtprijzen en in EUR, exclusief BTW en voor wijziging vatbaar

 

horizontal rule

 

Formulier voor het aanvragen van informatie

Selecteer de gewenste items en geef aan hoe wij u kunnen bereiken.

Stuur informatie over het product
Stuur informatie over het bedrijf
Vraag een verkoper contact met me op te nemen

Naam
Functie
Bedrijf
Adres
E-mail
Telefoon

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan info@mcm-bvba.be.
Copyright © 2003 Maritime Consultancy & Management bvba
Laatst bijgewerkt: 12 april 2005